احمد دارابی

استاد دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری برق-قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: کوئینز
زمینه ها و علایق پژوهشی: قدرت - ماشین هاي الكتريكي (طراحي، مدلسازي و کنترل)
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 67
حمید بهزاد (1398)، " تشخیص عیب در سیستم‌های خطی متغیر با پارامتر پلی‌تاپیک به روش نظریه غیر فعال بودن"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، امین رمضانی[استاد/ اساتید مشاور]
فاضل پورمیرزایی دیلمی (1398)، "مدل سازی و بررسی عملکرد یک موتور الکترواستاتیک خازن متغیر سنکرون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا پزشکی (1397)، "مدلسازی انرژی به منظور تخمین دمای داخل ساختمان در چارچوب مدلسازی اطلاعات ساخت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
پوریا سهیلی (1397)، "طراحی، مدل سازی و ساخت موتور القایی شارمحوری دو روتوره با یاتاقان های مستقل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا جلالی (1397)، "کنترل مقاومت روتور ترکیبی برای بهبود مشخصه شتابگیری آزاد موتور القایی خطی دوطرفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید راهنما]،
شیما گویامفرد (1396)، "طراحی بهینه یک موتور سه فاز سوئیچینگ شار مغناطیس دائم به منظور کاهش گشتاور دندانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید مشاور]
علی بهنیافر (1396)، "طراحی و تحلیل عملکرد موتور سنکرون هیسترزیس آهنربای دائم نوع تخت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا بقایی پور (1396)، "مدلسازی ارتعاشات و نویز صوتی و طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم شار محوری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
وحید منصوری فرد (1396)، "طراحی، ساخت و آزمایش عملکرد یک تفنگ‌ کویلی رلوکتانسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی شریفی (1396)، "طراحی، ساخت و آزمایش عملکرد یک تفنگ کویلی القایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم عبادیان (1396)، "بهینه سازی سیستم شارژ خودروهای برقی در یک شبکه ایزوله شامل منابع تولید پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید مشاور]
منصوره کریمی (1396)، "بررسی تاثیر شکل قطب ها و شیار ها بر روی مشخصه های عملکردی ماشین مغناطیس دائم شار محوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید مشاور]
علی بوبه رژ (1395)، "طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد ماشین القایی تک فاز شار محوری به روش المان محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، حامد طحانیان[استاد/ اساتید مشاور]
امین نوبهاری (1395)، "طراحی و مدل‌سازی موتور القایی شار محوری دو روتوره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه کفاش فریمانی (1395)، "کاهش ریپل نیرو در موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم دوطرفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا خيبري[استاد/ اساتید مشاور]
هادی کریمی علی آباد (1394)، "مدل‌سازی و طراحی قفس برای ماشین سنکرون آهنربای‌ دائم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید اکبرپور (1394)، "تحلیل و مقایسه مشخصه‌های صوتی یک موتور القایی روتور سیم پیچی شده و موتور سنکرون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی[استاد/ اساتید مشاور]
میلاد نظامی وطن دوست (1394)، "مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و طراحی موتور PM به‌عنوان جایگزین موتور القایی تکفاز کم‌ بهره کولر آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد مددی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد علی طاهری پور (1394)، "مدلسازی، طراحی و ساخت موتور القایی قفس سنجابی شار محوری سه فاز با استاتور بدون هسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه محمدی (1394)، "طراحی بهینه پوسـته میـراکننده برای یک ماشین سنکرون ابررسـانا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امير حسن نيا[استاد/ اساتید مشاور]
امیر حسن‌نیا خیبری (1393)، " مدلسازی، طراحی و تحلیل عملکرد یک ماشین سنکرون ابررسانا"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر طالبی (1393)، "طراحی سیستم تشخیص و جداسازی خطا برای توربین‌های بادی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین عجم اکرامی (1393)، "مدل‌سازی و بررسی تحریک اضافی موقت در یک موتور هیسترزیس چند فاز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدهادی ابراهیمی (1393)، "طراحی، مدل‌سازی و بررسی عملکرد موتور چند فاز شار محوری ترکیبی مغناطیس دائم و پسماند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی فاتح (1393)، "مدلسازی و بررسی عملکرد دینامیکی-گذرایی موتور هیسترزیس در بارهای هارمونیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
عادل محمدی (1393)، "طراحی کنترل کننده هوشمند بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، محسن فرشاد[استاد/ اساتید مشاور]
نوشین بهادر (1392)، "بررسی پدیده مغناطیس زدایی در دو نوع ماشین مغناطیس دائم شار محوری و شار متقاطع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد/ اساتید مشاور]
رضا میرزاحسینی (1392)، " محاسبه نویزهای الکترومغناطیسی یک موتور مغناطیس دائم به روش اجزاء محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
سهیل عبدالهی (1392)، "طراحی تعداد لایه های ماشین شار محوری مغناطیس دائم (AFPM) چند لایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن نیکخو (1392)، "انتخاب فرکانس و تعداد فازها برای طراحی ماشین شار محور آهنربا دائم (AFPM) سرعت پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی کاشانی (1391)، "طراحی یک موتور سنکرون چند فاز با سیم‌پیچ میدان ابررسانای دمای بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد مددی[استاد/ اساتید مشاور]
حامد طحانیان (1391)، "محاسبه توزیع تلفات و دمای ماشین سنکرون مغناطیس دائم شار متقاطع TFPM با استفاده از روش اجزاء محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، علي سررشته داري[استاد/ اساتید مشاور]
کاوه صرافان (1391)، "محاسبه تلفات و توزیع دمای ماشین شار محوری آهنربای دائم (AFPM)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود چهارطاقی[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد محیطی (1391)، "بارزدایی به روش فرکانسی در شبکه های کوچک با حضور منابع تولید پراکنده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
وحید رضا نیک‌زاد (1390)، "طراحی و شبیه‌سازی کنترل‌کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر رحيمی (1390)، "شبیه سازی و کنترل عملکرد یک موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم و سیستم تغذیه آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، امین حاجی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
نیما نبی زاده (1390)، " کنترل موتور سنکرون بدون جاروبک سه فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور بدون استفاده از حسگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
صابر نقدی گنجی (1390)، "مدل سازی و کنترل توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتو القایی تغذیه دوگانه در حالتهای خطای شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر صداقتی (1390)، "ارزیابی روشهای کاهش اثر منابع تولید پراکنده بر روی طرح های حفاظتی جریان زیاد فیدرهای شعاعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
حسن مرادی (1390)، "مدلسازی، طراحی و بهینه سازی ماشین شار محوری آهن ربای دائم (AFPM)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین آذرین فر (1390)، "مدلسازی، الگوریتم طراحی اولیه و بهینه سازی موتور شار متقاطع مغناطیس دائم (PMTFM) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید حسینا (1390)، "مدلسازی و شبیه سازی تنظیم کننده ولتاژ یک دیزل ژنراتورتغذیه کننده یک شارژر بانک باتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان جوان (1390)، "کنترل و شبیه سازی ژنراتور القایی تغذیه دوبل در شرایط نامتعادلی ولتاژ شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
علی سنچولی (1390)، "آشکارسازی خطای تکفاز به زمین در سیستم قدرت تجهیزات دریایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین صادقی حداد زواره (1389)، "بهینه سازی ماشین های پسماند تخت چند طبقه، طراحی و شبیه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی آزادی (1389)، "مدلسازی، شبیه سازی و بررسی شاخصه های عملکردی یک موتور DC بدون جاروبک و درایو آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان[استاد/ اساتید مشاور]
علی معینی (1389)، "تشخیص جزیره ای شدن تولیدات پراکنده در یک سیستم قدرت با حضور عناصر غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی جوادی (1388)، " کنترل دیجیتال ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن خسروی (1388)، "تحلیل عملکرد یک ترانسفورماتور با استفاده از مدل غیر خطی و چند مقداره پریساچ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین یاسمی (1388)، "بهینه سازی کنترل کننده ولتاژ و فرکانس در سیستم چند ماشینه با استفاده از بهینه سازی چند هدفه تئوری بازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد/ اساتید مشاور]
امير حسن‌نيا خيبري (1387)، "تعیین پارامترهای دینامیکی و گذرایی یک ماشین سنکرون با استفاده از FE"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی سیاهی (1387)، "سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا، مطالعه موردی هواپیمای بدون سرنشین"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن صنعتی مقدم (1387)، "طراحی و مدلسازی موتور سنکرون پسماند نوع تخت دو روتوره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید لسانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی ساریخانی (1386)، "شبیه سازی تخلیه جزئی در ترانسفور ماتور قدرت به منظور تشخیص و مکانیابی آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی سعدی (1386)، "عملکرد موازی ژنراتورهای کوچک در شبکه های توزیع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
پیام پریای ولی (1385)، "نوسانات توان و ولتاژ در نیروگاههای موجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد عسگری نژاد (1384)، "محاسبه تلفات آهن در یک ماشین الکتریکی با استفاده از روش عناصر محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن افشار پور (1384)، "تشخیص خطای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه عصبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی منادی (1383)، "هماهنگ سازی پایدارسازها در سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر قره ویسی، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی تقوی (1383)، "طراحی سیستم کنترل سوخت توربوژنراتور گازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، سید علی سلیمانی ایوری[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: قبولي در آزمون كتبي
قبولي در مصاحبه
انتخاب به ترتيب اولويت بر اساس جمع دو نمره كتبي و مصاحبه