فرشید جندقی علائی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری سازه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: کاردیف انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: ترمیم و مقاومسازی سازه ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف (FRP)، بتن الیافی (FRC)، سازه های دریایی
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن بتن ایران، عضو جامعه مهندسان مشاور
افتخارات علمی و اختراعات: Cementitious mixtures and a method of production thereof :Patented in UK
شرح مختصر:
کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (سال 1371); کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشگاه تهران- گرایش سازه (سال 1374); دکتری: دانشگاه کاردیف انگلستان (سال 1381)

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1398/7/26)

قابل توجه دانشجویانی که با اینجانب پروژه بتن آرمه را اخذ کرده اند با توجه به یکسان بودن پروژه، صورت پروژه را میتوانید از صفحه شخصی مدیر گروه (جناب آقای دکتر توکلی) دریافت نمایید. ضروری است برای ارائه پلان، دانشجویان روز یکشنبه 28 مهرماه ساعت 6-4 بعد از ظهر یا روز دوشنبه 29 مهرماه حوالی ظهر به اینجانب مراجعه نمایند. موفق باشید

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 33
سهراب دفاعی (1397)، "ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای اتصال خمشی تیر فلزی و ستون بتنی به روش عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، جلیل شفائی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید شکوری (1397)، "مدل‌سازی کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی شده جهت مقاوم‌سازی سازه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، پویان برومند[استاد/ اساتید راهنما]،
سید مرتضی مرعشیان (1397)، "بررسی کارایی موج شکن سکویی مرکب (سازه مفهومی جدید) در برابر امواج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی عجمی، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، تقی علی اکبری[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود عرب رحیمی (1397)، "بررسی شکل پذیری مقاطع بتنی مسلّح به میلگردهای FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
اشکان عابدیان (1397)، "بررسی رفتار دلفین های پهلوگیری انعطاف پذیر چندشمعی تحت اثر بارهای جانبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید بایسته[استاد/ اساتید مشاور]
محمدحسین مالکی سرالنگ (1396)، "بررسی رفتار ستون‌‌های CFST پر شده با بتن الیافی (تحت فشاری محوری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
پوریا بخشی قالیباف طوسی (1396)، "بررسی اثر شکل سطح مقطع بر روی رفتار بیرون کشیدگی الیاف پیچیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، پویان برومند[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم عجم اکرامی (1395)، "گسیختگی جداشدگی و لایه لایه شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده خمشی با صفحات FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید برید رضایی (1395)، "بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، پویان برومند[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اکبر نجفی منظری (1395)، "بررسی ظرفیت برش اصطکاک در فصل مشترک بتن جدید و قدیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، سید مهدی توکلی[استاد/ اساتید راهنما]،
آرمین مکرم (1395)، "بررسی رابطه پیوستگی- لغزش آرماتورهای خورده شده و اثر آن بر روی رفتار تیرهای بتن مسلح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد جواد میرزایی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید شه ولی (1394)، "بررسی اثر مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با FRP بر روی شکل پذیری آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا رمضانی (1394)، "بررسی نحوه مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی مسلح توسط FRP‎ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، ندا بقیعی[استاد/ اساتید مشاور]
بهروز زارعی شرق (1394)، "تیرهای مرکب فولادی بتنی پیش‌تنیده شده توسط تاندون‌های خارجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حاج صادقی (1394)، "بررسی رفتارستون های بتن مسلح مستطیلی مقاوم شده با FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، میثم جلالی[استاد/ اساتید مشاور]
بهمن چای‌چی مطلق (1393)، "بررسی رفتار تیرهای بتن‌آرمه مقاوم‌شده با پلیمرهای مسلح به الیاف هیبریدی (Hybrid FRP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید خسروی (1393)، "بررسی تأثیر پدیده خستگی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه مقاوم شده با پلیمر مسلح به الیاف (FRP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیرحسین فکور (1393)، "مقاوم‌سازی برش پانچ اتصالات دال- ستون با استفاده از پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید علیرضا میری ولوجایی (1392)، "مدل سازی عددی تیرهای عمیق دارای بازشو مقاوم شده با الیاف FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، مسعود سلطانی محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر خیری (1392)، "بررسی رفتار اسکله های شمع و عرشه احداث شده بر روی بستر شیب دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، مهدی عجمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید مهدی حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
میثم جلالی (1391)، "بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاوم شده در برش باFRPبااستفاده از روش NSM"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، محممدکاظم شربتدار[استاد/ اساتید راهنما]،
رعنا مشهدی (1391)، "بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاوم‌شده با FRPهای پیش‌تنیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، سیروس نصیرایی[استاد/ اساتید مشاور]
منصور جامعی (1391)، "بررسی رفتار بیرون کشیده شدن الیاف قلابدار و تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی بتن الیافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
ستاره السادات بیطرف (1390)، "طراحی کامپوزیت پایه سیمانی مهندسی شده با الیاف پلی وینیل الکل با رفتار سخت شدگی مجدد و ترک های متعدد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود خالقی (1388)، "آنالیز دینامیکی سریع سازه ها به کمک تبدیلات موجک وفیلتر بانکها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد، میثم جلالی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عبدی (1387)، "بررسی اثر سپر کوبی مجدد بر رفتار سپرهای فولادی با خوردگی بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا نادری[استاد/ اساتید مشاور]
قدس نظر علی (1385)، "دستیابی به مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
عباس باقری (1383)، "بررسی آیین نامه های مقاومسازی سازه های بتن آرمه به وسیله FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • ، " Abdi, F., Alaee, F. J. and Naderi, R. Investigation the Effect of New Sheet Piling on Behavior of Highly-corroded Steel Sheet Pile Structures, Proc 8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, Iran, May 11-13, 2009."، 0
  • ، "Ramezani, Z. and Alaee, F. J. Behaviour of Reinforced Concrete Beams Retrofitted with FRP in Shear, Proc 1st International Conference on Composites: Characterization, Fabrication, and Application, Kish, Iran, December 15-18, 2008"، 0
  • ، " Nazarali, G. and Alaee, F. J. A Practical Ultra High Performance Concrete, Proc 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, November 6-7, 2009."، 0
  • ، " Bitaraf, S., Jamee, M., Hoseininezhad, M. and Alaee, F. J. Properties of Poly-vinyl Alcohol Ekgineered Cementitious Composites, Proc 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, November 6-7, 2009."، 0
  • ، "Shafipour, R., Bagheri A. and Alaee, F. J. Repair Method for Old Quay of Lengeh Port, Proc 8th International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, ICOPMAS 2008, Tehran, Iran, November 24-26, 2008"، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Bagheri, A. Damage assessment & retrofitting of Shahid Rjaee Slipway, Proc 1st International RILEM Symposium on Site Assessment of Concrete, Masonry and Timber Structures, SACoMaTiS 2008 (eds L Binda et al), Varenna, Italy, September 1-2, 2008, pp 179-187 (ISBN 978-235158-062-2)."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Nazarali, G. High performance fibre reinforced cementitious composites with crimped steel fibres, Proc 4th International Conference on Fibre Concrete, Prague, Czech, 2007."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Bagheri, A. Prediction of entire load-deflection response of RC beams retrofitted by FRP, Proc 8th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, FRPRCS-8, Patras, Greece, 2007."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Karihaloo B. L. Design Guidelines for retrofitting of RC beams with CARDIFRC®, Structural Engineering Convention SEC-2005, Bangalore, India, December 14-16, 2005. "، 0
  • ، "Karihaloo, B. L, Benson, S. D. and Alaee, F. J. CARDIFRC: Properties and application to retrofitting, Proc 5th World Congress on Fracture Mechanics of Concrete Structures, FRAMCOS-5 (eds V C Li et al.), Ia-FraMCoS, USA, pp 733-742, 2004 (ISBN 0-87031-135-2)"، 0
  • ، "Karihaloo, B. L.; Alaee, F. J. Modelling the behaviour of RC beams retrofitted with CARDIFRC, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 28, 7/8, 2004, pp. 757-780."، 0
  • ، "Maheri, M. R., Karihaloo B. L. and Alaee, F. J. Seismic Performance of RC Beams Retrofitted by CARDIFRC®, Engineering Structures, 26, 14, 2004, pp 2069-2079."، 0
  • ، "Karihaloo, B. L, Benson, S. D. and Alaee, F. J. Retrofitting RC Beams with CARDIFRC, In Structural Faults + Repair --- 2003 (ed M C Forde), Engineering Technics Press, Edinburgh, CD-Rom Paper CAC-KARI.pdf (ISBN 0-947644-53-9)."، 0
  • ، "Karihaloo B. L. and Alaee, F. J. Modelling the Behaviour of RC Beams Retrofitted With CARDIFRC®, In Computational Modelling of Concrete Structures, EUROC-03 (eds N Bicanic, R de Borst, H Mang and G Meschke), A A Balkema, Lise, The Netherlands, 737-750, 2003 (ISBN 90 5809 536 3)."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Karihaloo B. L. Fracture Model for Flexural Failure of Beams Retrofitted With CARDIFRC®, ASCE Journal of Engineering Mechanics, 129, 9, 2003, pp 1028-1038."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Karihaloo, B. L. Retrofitting of RC Beams with CARDIFRC, ASCE Journal of Composites for Construction, 7, 3, 2003, pp 174-186."، 0
  • ، "Benson, S. D., Alaee, F. J. and Karihaloo, B. L. A New Technique Using CARDIFRC® for Retrofitting Concrete Structures, International Symposium on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno, June 11-13, 2002 (NTCC 2002)."، 0
  • ، "Karihaloo B. L., Alaee, F. J. and Benson, S. D. P. A New Technique for Retrofitting Damaged Concrete Structures, Proceeding of the Institution of Civil Engineers., Buildings & Structures , 152, 2002, 309-318 ISSN 0965 0911."، 0
  • ، "Alaee, F. J., Benson, S. D. P. and Karihaloo B. L. High-Performance Cementitious Composites for Retrofitting, International Journal of Materials and Product Technology, 17, 1/2, 2002, pp 17-3 1."، 0
  • ، "Karihaloo B. L., Alaee, F. J. and Benson, S. D. P. A New Technique for Retrofitting Damaged Concrete Structures, Proceedings of the Eleventh Annual BCA, British Cement Association publisher, UMIST, Manchester, 2001, pp 293-304."، 0
  • ، "جندقی علایی، ف.، نظرعلی، ق.، بررسي خواص مصالح پايه سيماني مسلح به الياف فولادي مجعد با مقاومت کششي و شکل پذيري بالا، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1387"، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
طرح ترمیم اسکله قدیمی بندر لنگه و سرسره تعمیر بندر شهید رجایی 1384/1/1 12 ماه شرکت پویا طرح پارس خاتمه يافته
بررسی رفتار سازه های پهلوگیری و مهاربندی بندرگاه ساروج در مقابل بارهای دینامیکی وارده 1387/3/12 12 ماه شرکت پویا طرح پارس خاتمه يافته
طراحی و ساخت دستگاه بیرون کشنده الیاف از ماتریس ها 1387/8/2 9 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ