فرشید جندقی علائی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری سازه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: کاردیف انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: ترمیم و مقاومسازی سازه ها، پلیمرهای تقویت شده با الیاف (FRP)، بتن الیافی (FRC)، سازه های دریایی
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن بتن ایران، عضو جامعه مهندسان مشاور
افتخارات علمی و اختراعات: Cementitious mixtures and a method of production thereof :Patented in UK
شرح مختصر:
کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (سال 1371); کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشگاه تهران- گرایش سازه (سال 1374); دکتری: دانشگاه کاردیف انگلستان (سال 1381)

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 33
سهراب دفاعی (1397)، "ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای اتصال خمشی تیر فلزی و ستون بتنی به روش عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، جلیل شفائی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید شکوری (1397)، "مدل‌سازی کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی شده جهت مقاوم‌سازی سازه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، پویان برومند[استاد/ اساتید راهنما]،
سید مرتضی مرعشیان (1397)، "بررسی کارایی موج شکن سکویی مرکب (سازه مفهومی جدید) در برابر امواج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی عجمی، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، تقی علی اکبری[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود عرب رحیمی (1397)، "بررسی شکل پذیری مقاطع بتنی مسلّح به میلگردهای FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
اشکان عابدیان (1397)، "بررسی رفتار دلفین های پهلوگیری انعطاف پذیر چندشمعی تحت اثر بارهای جانبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید بایسته[استاد/ اساتید مشاور]
محمدحسین مالکی سرالنگ (1396)، "بررسی رفتار ستون‌‌های CFST پر شده با بتن الیافی (تحت فشاری محوری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
پوریا بخشی قالیباف طوسی (1396)، "بررسی اثر شکل سطح مقطع بر روی رفتار بیرون کشیدگی الیاف پیچیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، پویان برومند[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم عجم اکرامی (1395)، "گسیختگی جداشدگی و لایه لایه شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده خمشی با صفحات FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید برید رضایی (1395)، "بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، پویان برومند[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اکبر نجفی منظری (1395)، "بررسی ظرفیت برش اصطکاک در فصل مشترک بتن جدید و قدیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، سید مهدی توکلی[استاد/ اساتید راهنما]،
آرمین مکرم (1395)، "بررسی رابطه پیوستگی- لغزش آرماتورهای خورده شده و اثر آن بر روی رفتار تیرهای بتن مسلح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد جواد میرزایی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید شه ولی (1394)، "بررسی اثر مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با FRP بر روی شکل پذیری آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا رمضانی (1394)، "بررسی نحوه مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی مسلح توسط FRP‎ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، ندا بقیعی[استاد/ اساتید مشاور]
بهروز زارعی شرق (1394)، "تیرهای مرکب فولادی بتنی پیش‌تنیده شده توسط تاندون‌های خارجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حاج صادقی (1394)، "بررسی رفتارستون های بتن مسلح مستطیلی مقاوم شده با FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، میثم جلالی[استاد/ اساتید مشاور]
بهمن چای‌چی مطلق (1393)، "بررسی رفتار تیرهای بتن‌آرمه مقاوم‌شده با پلیمرهای مسلح به الیاف هیبریدی (Hybrid FRP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید خسروی (1393)، "بررسی تأثیر پدیده خستگی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه مقاوم شده با پلیمر مسلح به الیاف (FRP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیرحسین فکور (1393)، "مقاوم‌سازی برش پانچ اتصالات دال- ستون با استفاده از پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید علیرضا میری ولوجایی (1392)، "مدل سازی عددی تیرهای عمیق دارای بازشو مقاوم شده با الیاف FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، مسعود سلطانی محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر خیری (1392)، "بررسی رفتار اسکله های شمع و عرشه احداث شده بر روی بستر شیب دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، مهدی عجمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید مهدی حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
میثم جلالی (1391)، "بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاوم شده در برش باFRPبااستفاده از روش NSM"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی، محممدکاظم شربتدار[استاد/ اساتید راهنما]،
رعنا مشهدی (1391)، "بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاوم‌شده با FRPهای پیش‌تنیده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، سیروس نصیرایی[استاد/ اساتید مشاور]
منصور جامعی (1391)، "بررسی رفتار بیرون کشیده شدن الیاف قلابدار و تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی بتن الیافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
ستاره السادات بیطرف (1390)، "طراحی کامپوزیت پایه سیمانی مهندسی شده با الیاف پلی وینیل الکل با رفتار سخت شدگی مجدد و ترک های متعدد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود خالقی (1388)، "آنالیز دینامیکی سریع سازه ها به کمک تبدیلات موجک وفیلتر بانکها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد، میثم جلالی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عبدی (1387)، "بررسی اثر سپر کوبی مجدد بر رفتار سپرهای فولادی با خوردگی بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا نادری[استاد/ اساتید مشاور]
قدس نظر علی (1385)، "دستیابی به مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
عباس باقری (1383)، "بررسی آیین نامه های مقاومسازی سازه های بتن آرمه به وسیله FRP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • ، " Abdi, F., Alaee, F. J. and Naderi, R. Investigation the Effect of New Sheet Piling on Behavior of Highly-corroded Steel Sheet Pile Structures, Proc 8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, Iran, May 11-13, 2009."، 0
  • ، "Ramezani, Z. and Alaee, F. J. Behaviour of Reinforced Concrete Beams Retrofitted with FRP in Shear, Proc 1st International Conference on Composites: Characterization, Fabrication, and Application, Kish, Iran, December 15-18, 2008"، 0
  • ، " Nazarali, G. and Alaee, F. J. A Practical Ultra High Performance Concrete, Proc 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, November 6-7, 2009."، 0
  • ، " Bitaraf, S., Jamee, M., Hoseininezhad, M. and Alaee, F. J. Properties of Poly-vinyl Alcohol Ekgineered Cementitious Composites, Proc 1st International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, November 6-7, 2009."، 0
  • ، "Shafipour, R., Bagheri A. and Alaee, F. J. Repair Method for Old Quay of Lengeh Port, Proc 8th International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures, ICOPMAS 2008, Tehran, Iran, November 24-26, 2008"، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Bagheri, A. Damage assessment & retrofitting of Shahid Rjaee Slipway, Proc 1st International RILEM Symposium on Site Assessment of Concrete, Masonry and Timber Structures, SACoMaTiS 2008 (eds L Binda et al), Varenna, Italy, September 1-2, 2008, pp 179-187 (ISBN 978-235158-062-2)."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Nazarali, G. High performance fibre reinforced cementitious composites with crimped steel fibres, Proc 4th International Conference on Fibre Concrete, Prague, Czech, 2007."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Bagheri, A. Prediction of entire load-deflection response of RC beams retrofitted by FRP, Proc 8th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, FRPRCS-8, Patras, Greece, 2007."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Karihaloo B. L. Design Guidelines for retrofitting of RC beams with CARDIFRC®, Structural Engineering Convention SEC-2005, Bangalore, India, December 14-16, 2005. "، 0
  • ، "Karihaloo, B. L, Benson, S. D. and Alaee, F. J. CARDIFRC: Properties and application to retrofitting, Proc 5th World Congress on Fracture Mechanics of Concrete Structures, FRAMCOS-5 (eds V C Li et al.), Ia-FraMCoS, USA, pp 733-742, 2004 (ISBN 0-87031-135-2)"، 0
  • ، "Karihaloo, B. L.; Alaee, F. J. Modelling the behaviour of RC beams retrofitted with CARDIFRC, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 28, 7/8, 2004, pp. 757-780."، 0
  • ، "Maheri, M. R., Karihaloo B. L. and Alaee, F. J. Seismic Performance of RC Beams Retrofitted by CARDIFRC®, Engineering Structures, 26, 14, 2004, pp 2069-2079."، 0
  • ، "Karihaloo, B. L, Benson, S. D. and Alaee, F. J. Retrofitting RC Beams with CARDIFRC, In Structural Faults + Repair --- 2003 (ed M C Forde), Engineering Technics Press, Edinburgh, CD-Rom Paper CAC-KARI.pdf (ISBN 0-947644-53-9)."، 0
  • ، "Karihaloo B. L. and Alaee, F. J. Modelling the Behaviour of RC Beams Retrofitted With CARDIFRC®, In Computational Modelling of Concrete Structures, EUROC-03 (eds N Bicanic, R de Borst, H Mang and G Meschke), A A Balkema, Lise, The Netherlands, 737-750, 2003 (ISBN 90 5809 536 3)."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Karihaloo B. L. Fracture Model for Flexural Failure of Beams Retrofitted With CARDIFRC®, ASCE Journal of Engineering Mechanics, 129, 9, 2003, pp 1028-1038."، 0
  • ، "Alaee, F. J. and Karihaloo, B. L. Retrofitting of RC Beams with CARDIFRC, ASCE Journal of Composites for Construction, 7, 3, 2003, pp 174-186."، 0
  • ، "Benson, S. D., Alaee, F. J. and Karihaloo, B. L. A New Technique Using CARDIFRC® for Retrofitting Concrete Structures, International Symposium on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno, June 11-13, 2002 (NTCC 2002)."، 0
  • ، "Karihaloo B. L., Alaee, F. J. and Benson, S. D. P. A New Technique for Retrofitting Damaged Concrete Structures, Proceeding of the Institution of Civil Engineers., Buildings & Structures , 152, 2002, 309-318 ISSN 0965 0911."، 0
  • ، "Alaee, F. J., Benson, S. D. P. and Karihaloo B. L. High-Performance Cementitious Composites for Retrofitting, International Journal of Materials and Product Technology, 17, 1/2, 2002, pp 17-3 1."، 0
  • ، "Karihaloo B. L., Alaee, F. J. and Benson, S. D. P. A New Technique for Retrofitting Damaged Concrete Structures, Proceedings of the Eleventh Annual BCA, British Cement Association publisher, UMIST, Manchester, 2001, pp 293-304."، 0
  • ، "جندقی علایی، ف.، نظرعلی، ق.، بررسي خواص مصالح پايه سيماني مسلح به الياف فولادي مجعد با مقاومت کششي و شکل پذيري بالا، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1387"، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
طرح ترمیم اسکله قدیمی بندر لنگه و سرسره تعمیر بندر شهید رجایی 1384/1/1 12 ماه شرکت پویا طرح پارس خاتمه يافته
بررسی رفتار سازه های پهلوگیری و مهاربندی بندرگاه ساروج در مقابل بارهای دینامیکی وارده 1387/3/12 12 ماه شرکت پویا طرح پارس خاتمه يافته
طراحی و ساخت دستگاه بیرون کشنده الیاف از ماتریس ها 1387/8/2 9 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ