حیدر طوسیان شاندیز

دانشیار دانشکده

دکترای تخصصی مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه UMIST، منچستر، انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: تست های غیر مخرب، اتوماسیون صنعتی، سیستم های فازی، شبکه های عصبی، پردازش سیگنال های دیجیتال، پردازش تصویر، شناسائی سیستم ، سیستم های کنترل وفقی و فناوری اطلاعات
عضویت در مجامع علمی: انجمن ICT ایران و عضو پایه یک نظام مهندسی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
زمینه کاری: 1- کنترل مرتبه کسری 2- شناسائی سیستم 3- کنترل هوشمند سیستم‌ها 4- تست‌های غیر مخرب 5- ابزار دقیق 6- پردازش سیگنال و تصویر دیجیتال

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 42
پریسا رمضانی مجد (1398)، "تشخیص بیماری روماتیسم قلبی عروقی تاکایاسو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
امیرحسین دیاری (1398)، "تحلیل مقایسه ای کابل های خودنگه دار در شبکه-های توزیع برق به منظور بهینه سازی هزینه ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
پریسا تورانی (1396)، "طراحی کنترل‌کننده مرتبه کسری برای سیستم مرتبه کسری انسولین-گلوکز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان قزلباش (1396)، "کنترل هوشمند انرژی ساختمان های مسکونی با منطق فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا ملکی علی آباد (1396)، "پیش بینی مصرف انرژی ساختمان مسکونی با استفاده از شبکه عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مشار موحد (1395)، "طراحی کنترل کسری توربین بادی محور افقی یک کیلووات از نوع استال کنترل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، سید کمال حسینی ثانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی معصومی (1395)، "کنترل مرتبه کسری اینورتر توربین بادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن خسروی (1395)، "تخمین حالت مقاوم در سیستم های قدرت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
کاظم بهشتیان توپکانلو (1395)، "طراحی و پیاده سازی حس گر نرم تعیین وضعیت برای هدایت و رهگیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
صادق حیدری فراهانی (1394)، "ردیابی هدف زیرآبی فقط با جهت با چند حسگر با استفاده از صافی کالمن بی رد "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، علی ایزد پور[استاد/ اساتید مشاور]
عباسعلی غلامی حصار (1394)، "کنترل پیش بین یک توربین بادی سرعت متغیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، سید کمال حسینی ثانی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن بابایی واودره (1394)، "ردیابی غیرفعال زیرآب با استفاده از پردازش سیگنال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد شجاع مجیدآباد (1393)، "کنترل مد لغزشی مرتبه- کسری غیرمتمرکز سیستم های مقیاس- بزرگ"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
امیر حسین ناصری صلحدار (1393)، "ردیابی غیرفعال تک هدف زیرآب بااستفاده از صافی کالمن توسعه یافته فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، علی ایزدی پور[استاد/ اساتید مشاور]
غلامرضا زارعی (1393)، "ردیابی غیرفعال تک هدف زیرآب با استفاده از صافی ذره‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، علی ایزدی پور[استاد/ اساتید مشاور]
رضا میغانی (1392)، "ردگیری هدف متحرک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
آزیتا آذرفر (1392)، "کنترل تطبیقی سیستمهای تکین غیرخطی خودگردان"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، مسعود شفیعی[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نوریان (1391)، "ردیابی اهداف متحرک با فرض گم شدن هدف در قسمتی از مسیر با به کارگیری فیلتر کالمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین صفاری (1391)، "شناسایی ربات فانتوم توسط شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده سارا اقوامی (1390)، "بهبود کارایی احتراق بویلر با به‌ کارگیری کنترل هوشمند مبتنی بر داده کاوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا جاهد مطلق[استاد/ اساتید مشاور]
سارا قلی پور پیچا (1390)، "کنترل مد لغزشی مرتبه کسری ربات های دولینکی آشوبگون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
زینت مظلومی (1390)، "ردیابی هدف با مانور زیاد و غیرخطی با استفاده از حداقل میانگین مربعات کرنلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفي رهيده (1389)، "طراحی و ساخت مبدل ماتریسی سه فاز به دو فاز برای کنترل موتور القایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
سجاد شجاع مجید آباد (1389)، "کنترل فازی مد لغزشی با شبکه های عصبی در ربات سه بازوی SCARA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
حمید بهزاد (1389)، "شناسایی سیستم‌های مرتبه کسری در فضای حالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه پهلوان زاده (1389)، "بهبود عملکرد ردیابی سیستم های کنترل تطبیقی مدل مرجع در فازگذرا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز، حمید خالوزاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید مشاور]
سردار افرا (1388)، "آموزش شبکه عصبی کوهنن با استفاده از فیلتر ذره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
سهیل آراسته فر (1388)، "طراحی و پیاده سازی یک مدل جامع کنترل رباتیک با استفاده از شبکه های پتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، هومن یونسی[استاد/ اساتید مشاور]
حدیث کریمی پور (1388)، "کنترل تطبیقی انسولین خون با استفاده از سیگنال و شناسایی سیستم PPG"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز، ادموند زاهدی[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد حاجی پور (1388)، "بررسی پایداری سیستمهای فیدبکی کسری غیر خطی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین ایمانی سیچانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترلر فـازی برای کنترل پاسخ سازه ها به زلـزلـه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی شاکری (1386)، " استفاده از کنترل فازی به منظور بهبود عملکرد کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون آهنربای دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
نسرین پورموید (1386)، "مدلسازی قانون هدایت PN با استفاده از دوربین ویدئویی و بهبود عملکرد آن با ترکیب (Fusion) دوربین ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد/ اساتید مشاور]
علی زرگران (1383)، "طراحی و شبیه سازی مد پرواز هاور خلبان خودکار هلیکوپتر با استفاده از روش QFT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سعید میر شریفی (1382)، "شمارش خودروها در یک بزرگراه با استفاده از روشهای پردازش تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام دانشجوي عزيز
اگر ميخواهيد در زمينه ساخت مبدل ها و تقويت كننده هاي سيگنال هاي اندازه گيري كار كنيد الكترونيك
پاسخ: سلام مهندس عزیز، شما میتوانید روی ساخت و فروش سیستم های BMS کار کنید.
پاسخ: سلام دانشجوی عزیز.از لطف شما سپاسگزارم. مسلما موفقیت شما ناشی از تلاش خودتان بوده است. امیدوارم همواره با توکل به خداوند و تلاش در راه کسب دانش و بکارگیری ان فردی موفق در زندگی شخصی وموثر در کشورمان باشید. انشاالله