رمضان رمضانی اومالی

دانشیار دانشکده علوم زمین

دکترای تخصصي(PhD) زمین شناسی ساختمانی و تکتو نیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید بهشتی
زمینه ها و علایق پژوهشی: زمین شناسی ساختمانی ، سایزموتکتونیک ، زمین ساخت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
به CV مراجعه گردد.

تلفن تماس: 023-32396009
تلفن داخلی: 2342-2271

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 31
علیرضا حمیدی (1398)، "مطالعه ساختاری و لرزه‌خیزی گسل چشمه‌نیک در منطقه نردین (شمال شرق میامی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
رضا جدیدی (1398)، "تحلیل زمین‌شناسی ساختاری جنوب و جنوب خاوری اراک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]،
نگار صیادی شهرکی (1398)، "بررسی الگوی فضایی-زمانی لرزه خیزی در البرز خاوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا ربیعی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه ظفرزاده (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی پیدایش کانسار مس دوچیله، شرق میامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فردین موسیوند[استاد/ اساتید راهنما]، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید مشاور]
سهام عموری (1397)، "ارزیابی خطر لرزه ای گسل میامی بر شهر میامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]،
مطهره خانلری (1397)، "بررسی خصوصیات ساختاری منطقه کیاسر و نقش آن در بروز ناپایداری شیبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد بیگدلو (1396)، "ارزیابی خطر لرزه ای شهر آوج (استان قزوین)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهناز صباحی (1396)، "آنالیز شکستگی‌های سنگ مخزن سازند قم در میدان یورتشا با استفاده از داده های سطحی و زیرسطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، معصومه کردی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن دوراندیش[استاد/ اساتید مشاور]
شبنم شهرستانی (1395)، "ارزیابی فعالیت زمین ساختی شمال رودخانه جاجرود با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قرشی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید آقاجانی عیسی لو (1395)، "تحلیل ساختاری پهنه گسلی ناحیه ابر و شاهکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا ایزدی جاجرم (1395)، "تحلیل ساختاری گسل جنوب مشهد-چناران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
وحید شفیعی رشوانلو (1394)، "بررسی فعالیت های نوزمین ساختی پهنه قوچان-شیروان و پیامدهای لرزه ای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی زیادی (1393)، "محاسبه و ارزیابی برخی شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی پیرامون راندگی شاهوار در شمال غرب شاهرود (نکارمن – تاش)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
امید باشام (1393)، "تحلیل هندسی و حرکتی ساختار های زمین شناسی در ناحیه تیل آباد – غزنوی (البرز شرقی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حسن آرامش (1393)، "تحلیل ساختاری الگوی چین خوردگی و گسلش در منطقه کاکان (جنوب شرقی یاسوج)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
نقی میربیگی (1392)، "ارزیابی فعالیت های زمین ساختی ناحیه میامی براساس شاخص های مورفوتکتونیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید روح افزا (1392)، "تحلیل عناصر ساختاری منطقه شیربند (شمال دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
ندا رضازاده (1392)، "تحلیل ساختاری کوه آصف دشت صدرا در شمال شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]،
فائزه بوالحسنی (1391)، "تحلیل دگریختی لرزه زمین ساختی و نوزمین ساختی در منطقه قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
پویان رمضانی بشلی (1391)، "تحلیل خوشه ای و آنالیز پیش لرزه ها جهت پیش بینی زلزله با استفاده از تکنیک های داده کاوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی زارع، غلامرضا نخعی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی آدینه وند (1391)، "تحلیل خطر زلزله و گسلش در شهرستان بابل، استان مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]،
سیمین بدلو (1390)، "بررسی مکانیسم جایگیری تودة گرانیتوئیدی گل‌زرد (شمال‌الیگودرز) به وسیله روش AMS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان، مریم شیبی[استاد/ اساتید راهنما]، رمضان رمضانی اومالی، علیرضا خانعلیزاده[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالوهاب افروغ (1390)، "تحلیلساختاری تاقدیس بورخ (شمال شهرستان بستک) در کمربند چین خورده - رانده زاگرس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، ناصر حافظی مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، سلمان جهانی، احمد نوحه گر[استاد/ اساتید مشاور]
موسی کردوانی (1390)، "بررسی اثرات نوزمین ساختی گسل میناب بر ساختگاه سد استقلال میناب و نشت آب از مخزن آن موسی کردوانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
نگار گوانجی (1389)، "بررسی مکانیسم جایگزینی توده گرانیتوئیدی جنوب ظفرقند (اردستان) به وسیله روش AMS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب آقائی (1389)، "بررسی هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های کارستی پالنگان، کردستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید مشاور]
کژال حیدری (1388)، "پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شهر شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهلرزه زمین ساخت معاونت دانشجویی/ کمسیون موارد خاصملاقات حضوری دانشجویان در دفتر معاونت
یک‌شنبههیات رئیسه دانشگاه/ شورای دانشگاهمعاونت دانشجوییدانشکده/ مراجعه دانشجویان ارشد
دوشنبهمعاونت دانشجویی /شورای انضباطیشورای گروهزمین ساخت جهانی یک هفته در میان زمین ساخت جهانی/لرزه زمین ساخت
سه‌شنبهمعاونت دانشجوییهیات جذب دانشگاهکمیسیون استانیهیات نظارت استانی
چهارشنبهمعاونت دانشجوییمعاونت دانشجوییدانشکده/ مراجعه دانشجویان ارشد
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی در دوره دکتری با نظر استاد راهنما اطلاعات تکمیلی را از رئیس دانشکده و مدیر امور پژوهشی دانشگاه پیگیر شوید
پاسخ: جهت اطلاع و بهره برداری همکاران گرامی و دانشجویان عزیز
پاسخ: با سلام
طبق مقررات آموزشی شما اخراج می شوید. اگر مستنداتی دال بر داشتن مشکلی که باعث مشروطی شما شده دارید می توانید به دبیرخانه کمسیون موارد خاص مراجعه و تشکیل پرونده بدهید تا در کمسیون مطرح وتصمیم گیری شود. البته قابل ذکر است که نمرات ترم های مهمانی را باید به آموزش کل داده تا ثبت نمایند. و پس از آن تقاضا به کمسیون بدهید. ضمنا سنوات تحصیلی شما هم به اتمام رسیده است . که باید تمدید سنوات را هم از کمسیون تقاضا کنید. در غیر اینصورت می توانید با کاردانی فارغ التحصیل شوید .
ضمنا چرا اینقدر دیر به فکر افتادید. از تیرماه تا الان فرصت خوبی برای این کار بوده است.
موفق باشید
پاسخ: بسمه تعالی
برای موضوع خوابگاه به امور دانشجویی مسئول امور خوابگاهها (آقای عرب احمدی و خانم نوروزی)مراجعه فرمایید. اگر حل نشد مدیر امور دانشجویی آقای دکتر احسنی / اگر بازهم حل نشد تشریف بیاورید دفتر اینجانب.
پاسخ: با سلام و احتراممن نمی دانم چند واحد گذرانده ای؟ و تا کادانی چند واحد باقیمانده است؟ و آیا معدل کل زیر 12 است یا بالای 12؟برای پاسخ نیاز به اطلاعات فوق می باشد.در هر صورت در شریطی که عنوان کرده اید که یکبار از کمسیون دانشگاه مجوز ادامه تحصیل گرفته اید و پس از آن مشروط شده اید. برای بازگشت به تحصیل در صورت داشتن شرایط خاص و با موافقت کمسیون دانشگاه پرونده برای تصمیم گیری به کمسیون استان ارجاع می شود. در هر صورت نیاز به مراجعه حضوری به دبیرخانه کمسیون سرکار خانم رجبی دارید. البته پس از پبجمم مرداد ماه
پیشاپیش عید سعید فطر را بر شما مبارکباد می گویم.
پاسخ: با سلام و با آرزوی قبولی طاعت و عبادات
به اطلاع می رساند که موضوع جهت بررسی و هرگونه تصمیم گیری به معاونت محترم آموزشی و شورای محترم آموزشی دانشگاه ارجاع شده است.
پاسخ: با سلام مساله ی ثبت نمرات دروس دو ترم مهمانی پس از اتمام امتحانات این ترم با ارائه کارنامه تحصیلی دو ترم از دانشگاه محل مهمانی(طی نامه رسمی) به آموزش دانشگاه شاهرود قابل حل است. (البته اگر دروسی که در آن دانشگاه انتخاب کرده اید با نظر دانشکده اینجا بوده باشد).چقدر خوب بود از دروسی مثل آیین نگارش دانشگاه و یا ادبیات و انشای دبیرستان در نوشتن نامه ها و تقاضای شخصی و رسمی استفاده می کردید.
پاسخ: با سلام
نمی دانم کی هستی و کی با هم صحبت داشتیم. اگر آن است که نوشتی. بخشیده ام.
در هر صورت دعا کنیم خدا همه ی ما را در این ماه عزیز ببخشد.انشاالله
پاسخ: با سلام آدرس ایمیل خود را برایم نفرستاده اید که من بتوانم برایتان شماره ایمیل کنم. ولی شما می توانید با دفتر اینجانب تماس بگیرید 32396009-023
پاسخ: جناب امیر عباسی با سلام و تشکر ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر سلامتی و موفقیت شما را از خداوند آرزومندم .
پاسخ: با سلام و عرض تبریک بمناسبت عید سعید قربان و نیز قبولی شما در آزمون ارشد. اینکه از همین ترم اول تاکید شده که به فکر موضوع پایان نامه باشید بسیار خوب است. در هر صورت در دانشگاه محل تحصیل با اساتید مربوطه از الان اگر به موضوعی جهت پایان نامه به تفاهم برسید مزیتی که دارد از الان موضوعات و مقالات مورد مطالعه برای کلاس ها را در راستای موضو تز انتخاب و کار خواهید کرد که طبعا بخشی از کار پیایان نامه را پیش می برید. موفق باشید انشاالله
پاسخ: با سلام جناب اکبری ضمن عرض تبریک باید به اطلاع برسانم که در مقطع ارشد انتقالی وجود ندارد مگر اینکه از طریق مصوبه کمسیون موارد خاص مبدا و مقصد صورت پذیرد . شما هم باید اگر مشکل را از طریق دانشگاه مبدا شروع کنید در صورت موافقت برای دانشگاه مقصد پیگیری نمایید موفق باشید انشاالله
پاسخ: الحمد الله موفق باشید انشاالله
پاسخ: جناب اقا سعید با سلام ببخشید از اینکه دیر یادداشت شما را دیدم که زمان انتخاب واحد گذشته و امیدوارم موضوع حل شده باشد. موفق باشید
پاسخ: جناب آقای ناییجی عزیز هرجا هستی در پناه خدا سلامت و موفق باشید